สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ระบบบริการการศึกษา
https://reg.cdti.ac.th/registrar/home.asp

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี