สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบเงินพระราชทานเพื่อประกอบอาหาร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานำเงินพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ดำเนินการจัดทำอาหารกล่องมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามหน่วยงานทางการแพทย์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุณ เป็นผู้แทนนำเงินพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) จำนวน 100,000 บาท มอบให้วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พร้อมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ในการนี้พระเทพดิลก เจ้าคณะภาค 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร รับมอบเงินพระราชทาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี