สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 31

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมบรรจุอาหารกล่องพร้อมนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 200 กล่อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จำนวน 200 กล่อง ในเมนูไก่ผัดพริกหน่อไม้ กุนเชียง พร้อมด้วยผักผลไม้อบกรอบและแอลกอฮอล์ล้างมือ และศูนย์บริการวัคซีน อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 100 กล่องในเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาไก่ทอดและหมูกระเทียมไข่เจียว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับการสมทบทุนจากเครือข่ายสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอก

#CDTIรวมใจต้านภัยCOVID

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี