สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วางพวงมาลา รัชกาลที่ 8

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี