สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ช่องทางที่ 1 ทางเว็บไซต์
– www.cdti.ac.th > ติดต่อเรา > ช่องทางเสนอแนะ/ร้องเรียน

ช่องทางที่ 2 กล่องรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
– อาคาร 604 หน้าห้องทะเบียน และหน้าห้องกิจการนักเรียนนักศึกษา
– อาคาร 605 หน้าร้านปรุงสารพัด
– อาคาร 611 บริเวณจุดสแกนนิ้ว และหน้าห้องกิจการนักเรียนนักศึกษา

“ ความคิดเห็นของคุณมีค่า เรายินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ ให้ดียิ่งขึ้น ”

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี