สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จัดบรรยาย​ออนไลน์​ “New​ Gen​ กับการบริหารเวลา”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 19​ สิงหาคม​ 2564​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดบรรยาย​ออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ "New​ Gen​ กับการบริหารเวลา" โดยคุณพลวิชญ์​ ขยันงาน​ นักชำนาญการความรับผิดชอบต่อสังคม​ บริษัท​ ไทยคม​ จำกัด​ (มหาชน)​ ซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทำให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจ​และสามารถจัดการเวลาให้กับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี