สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบแก่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร แก่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ ไข่ไก่สดพระราชทาน จำนวน 750 ฟอง, ข้าวหอมมะลิ จำนวน 40 กิโลกรัม, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 15 กล่อง, ผักรวมมิตรแช่แข็ง จำนวน 25 กิโลกรัม, ทูน่าก้อนในน้ำเกลือ 48 กระป๋อง, น้ำมันปาล์ม 24 ขวด, เครื่องผัดกะเพรา จำนวน 48 ขวด, น้ำพริกแกงเขียวหวาน จำนวน 4 กิโลกรัม, น้ำพริกแกงเผ็ด จำนวน 12 กิโลกรัม, น้ำปลา จำนวน 24 ขวด, ซอสปรุงรส จำนวน 12 ขวด, เต้าเจี้ยว จำนวน 12 ขวด, ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม จำนวน 12 ขวด, น้ำจิ้มบ๊วย จำนวน 12 ขวด, ซอสพริก จำนวน 12 ขวด, น้ำดื่ม จำนวน 240 ขวด และแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 144 ขวด โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019 COVID-19)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี