สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฯ

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฯ ได้แก่ ไข่ไก่สดพระราชทาน จำนวน 1,200 ฟอง, อกไก่สดแช่แข็ง จำนวน 144 กิโลกรัม, เนื้อสันในไก่สดชุบแป้งทอด จำนวน 144 กิโลกรัม, เป็ดสดแช่แข็ง จำนวน 300 ตัว, ข้าวหอมมะลิ จำนวน 40 กิโลกรัม, ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 360 ถ้วย, ผักรวมมิตรแช่แข็ง จำนวน 25 กิโลกรัม, ทูน่าก้อนในน้ำเกลือ จำนวน 48 กระป๋อง, น้ำมันปาล์ม จำนวน 24 ขวด, น้ำมันปาล์ม จำนวน 24 ขวด, เครื่องผัดกะเพรา จำนวน 48 ขวด, น้ำพริกแกงเขียวหวาน จำนวน 4 กิโลกรัม, น้ำพริกแกงเผ็ด จำนวน 12 กิโลกรัม, น้ำปลา จำนวน 24 ขวด, ซอสปรุงรส จำนวน 12 ขวด, ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม จำนวน 12 ขวด, น้ำจิ้มบ๊วย จำนวน 12 ขวด, ซอสพริก จำนวน 12 ขวด, น้ำดื่ม จำนวน 240 ขวด และแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 144 ขวด โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019 COVID-19)

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี