สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มาทำความรู้จักกับ สาขาวิชา”การตลาด” กัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สาขาวิชาการตลาด
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

"เพียงน้องเปิดใจ โลกทั้งใบจะอยู่ในมือเรา" เพราะการเรียนการตลาดจะทำให้น้องสามารถเข้าถึงการตลาดทุกมุมในโลก รู้เห็นกระแสนิยมของสินค้าใหม่ ๆ อย่างไม่ตกเทรน รู้เห็นวิธีการซื้อการขายที่ทันสมัยแบบไฮเทคโนโลยี รู้เห็นว่าเพียงพริบตาเดียวจะสามารถรวยได้อย่างไร สาขาการตลาดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีเป้าหมายที่จะสร้างนักการตลาดมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวความคิดการบริหารธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการขาย การโฆษณา การเงิน การบัญชี การวางแผนการตลาด การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือประกอบกิจการส่วนตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ แถมยังได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในสถานประกอบการได้รับประสบการณ์จริง ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เรียนรู้การทำงาน 320 ชม. (เรียนรู้ในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย >>> สาขาวิชาการตลาด
เพจ Facebook สาขาวิชาการตลาด >>>
 https://www.facebook.com/MarketingCDV/

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี