สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยาย​ออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ “รู้เท่าทันอารมณ์กับการใช้ชีวิตยุค​ New​ Normal”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 2​ กันยายน 2564​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดบรรยาย​ออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ “รู้เท่าทันอารมณ์กับการใช้ชีวิตยุค​ New​ Normal” โดยคุณกาญจนา​ ช่วยกูล​ นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ​ รพ.สวรรค์ประชารักษ์​ ซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต​ ทำให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจ​และสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี