สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพและงานสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2564 – วันที่ 14 มกราคม 2565 และเป็นการนำเสนอทางเลือกที่มีความหลากหลาย โดยคณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง 9 สาขาวิชา ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและแนะนำความโดดเด่นหลักสูตรของสถาบันฯ ว่ามีทั้งระดับปวช. / ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต รักในสาขาวิชาที่เลือกและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จำนวนประมาณ 40 คน ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Studio ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี