สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพและงานสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2564 – วันที่ 14 มกราคม 2565 และเป็นการนำเสนอทางเลือกที่มีความหลากหลาย โดยคณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง 9 สาขาวิชา ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและแนะนำความโดดเด่นหลักสูตรของสถาบันฯ ว่ามีทั้งระดับปวช. / ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต รักในสาขาวิชาที่เลือกและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จำนวนประมาณ 40 คน ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Studio ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี