สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบวัตถุดิบแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 29 กันยาบน 2654 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่ พ.ต.ท.สวัสดิ์ คำภิรานนท์ รอง ปกค ฝล.7 บก.ลก.บช.ตชด. (กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ) เป็นตัวแทนในการรับมอบวัตถุดิบและนำส่งต่อให้กับ 12 โรงเรียน ได้แก่ 1.รร.ตชด.บ้านปีล็อกคี่ 2.ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล 3.รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย 4.รร.ตชด.วัดสุธาสินี 5.ศกร.ตชด. บ้านไกรเกรียง 6.รร.ตชด.บ้านเรดาร์ 7.รร.ตชด.สุนทรเวช 8.รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า 9.ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค 10.รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ 11.รร.ตชด. บ้านตะโกปิดทอง และ12.รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน โดยมีวัตถุดิบคือ ข้าวสารตราเกษตร 3,000 กิโลกรัม แอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % จำนวน 20 แกลลอน เครื่องดื่มวิตามิน C 200 วอเตอร์ ตราอิชิตัน จำนวน 720ขวด น้ำพริกผู้พันคละรส จำนวน 504 กระปุก

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี