สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบวัตถุดิบแก่มูลนิธิร่วมกตัญญู 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2654 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่ มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยมีวัตถุดิบคือ ไข่ไก่สดพระราชทาน จำนวนน 2,100 ฟอง ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 611  สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี