สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตรฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสถาบันได้จัดวางต้นกฐินไว้บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) อาคาร 605 และอาคาร 611 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-280-0551 ต่อ 3200, 3291 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี