สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รุ่นที่ 1 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่วงเวลาสมัครสอบ : 
– รุ่นที่ 1 : วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564
– ลิงก์สำหรับสมัครสอบ –> https://forms.office.com/r/ywAtrjcR0i หรือ สแกน QR Code

วันและเวลาในการจัดสอบ : 
1. โปรแกรม Microsoft Word : วันที่ 15 – 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. โปรแกรม Microsoft Excel : วันที่ 22 – 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint : วันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
อ.มณฐิพัศ นิลพันธุ์
โทร : 08-6819-4449
อีเมล : montipat.nil@cdti.ac.th

รายละเอียดอื่น ๆ :
– สามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการสอบได้
– มีทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ 1 วัน
– ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์ จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามโดยท่านอธิการบดี
– รุ่นที่ 2 จะจัดสอบเดือนกรกฏาคม 2565

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี