สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฉีดวัคซีนปัองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานการดำเนินการฉีดวัคซีน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนปวช.1 -ปวช.3 จำนวน 240 คนไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรวัคซีนให้โรงเรียนในสังกัด ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามความประสงค์และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 9 ซอยจุฬา 42 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี