สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการอบรมหลักสูตร “Chitralada-Kin Restaurant concepteur” รุ่นที 1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับบริษัท กินรี กรูเม่ ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสมภพ (604) ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "Chitralada-Kin Restaurant concepteur" รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 43 คน โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะในการคัดเลือกวัตถุดิบ เครื่องปรุงรสอาหารไทยเพื่อการนำมาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถในการออกแบบอาหารและสร้าง Concept ร้านอาหาร ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในธุรกิจและหลักการบริหารธุรกิจร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี