สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักเรียนใหม่!! ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักเรียน.ใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ประเภทวิชา 9 สาขา
รับสมัคร 1 ธันวาคม 64 – 14 มกราคม 65 (รับตรง)

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาการตลาด
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาช่างยนต์
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3. ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
– สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

———————————————————-

สมัครเรียนได้ที่ >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี