สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรดาวิชาชีพ สาขาช่างกลโรงงาน เป็นตัวแทนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (อศก.) เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง (วันที่ 16 – 18 มกราคม พ.ศ. 2565) โดยมีรายการการแข่งขัน ดังนี้
1. ทักษะงานกลึง (ปวช.)
2. ทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.)
3. ทักษะงานมาตรวิทยามิติ (ปวส.)
4. ทักษะฝึกฝีมือ (ปวช.)
5. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส. ออนไลน์)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี