สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือ บริษัท SCG ระบบการจัดการขยะ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ ให้การต้อนรับนางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และนายธนาชัย ปิยะศรีทอง National Alliance Manager บริษัทเอซซีจี พลาสติกส์ จำกัด ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสให้คำปรึกษาและให้แนวทางในการจัดการขยะที่นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ ได้แก่ การพัฒนาสินค้าและบริหารแบบหมุนเวียนเพื่อที่จะสร้างและรักษาคุณค่าของวัสดุ การจัดการของเสีย รวบรวมและพัฒนาเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ และการสร้างธุรกิจใหม่จากขยะ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กรเพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งของ Circular Economy ขยายผลผ่านการใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี