สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายณัชกฤช รุ่งโรจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว ระนาดเอก (ไม้แข็ง)” และนายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว (จะเข้)” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น “ ระดับภาคตะวันออก” ประจำปีการศึกษา 2564 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา สร้างความยินดีภาคภูมิใจเป็นอย่างมากอีกครั้งหนึ่ง ส่งเสริมประสบการณ์ทักษะดนตรีไทยให้กับนักเรียนตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี