สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รางระนาดเอกและรางระนาดทุ้มแบบน็อกดาวน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รางระนาดเอกและรางระนาดทุ้มแบบน็อกดาวน์

โดย นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
ที่ปรึกษา อ. ธนเนตร์ ชำพาลี, อ. จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์, อ. สวรรยา ทับแสง และอ. สุเมธา ทรัพย์รังสี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “รางระนาดเอกและรางระนาดทุ้มแบบน็อกดาวน์” ที่สามารถถอดประกอบแยกชิ้นส่วน พกพาได้สะดวกไม่เปลืองพื้นที่ขณะเดินทางของนักดนตรี และการจัดเก็บ โดยมี อ. ธนเนตร์ และบริษัท สมชัยดนตรีไทย จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างเครื่องดนตรีไทย

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bH4naOLaLJk
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี