สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสมภพ (อาคาร 604) และทางระบบออนไลน์ ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “การพึ่งตนเอง” (บันทึกภาพ) จากนั้น รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นักศึกษาสวดมนต์/บทไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนมอบประธานในพิธี นักศึกษากล่าวปฏิญาณตน กล่าวความในใจจากศิษย์ถึงครูและขับร้องเพลงครู จากนั้นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและกล่าวให้โอวาท

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี