สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ และอ.สายัณห์ ฉายวาส ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ในผลงานเรื่อง “ระบบตู้ฆ่าเชื้อไวรัสแบบไฮบริดควบคุมผ่านอินเตอร์ของสรรพสิ่ง” ในงานแสดงนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี