สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญ "I-New Gen Inventors Award 2021" ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ จากงานแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 จัดโดย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ เครื่องผลิตดินจากเศษอาหารด้วยการเร่งปฏิกิริยาจุลินทรีย์ อุปกรณ์ประมาณค่าพารามิเตอร์เพื่อการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งด้วยระบบฟัซซี่ลอจิก ชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่นบนพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์โดยแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน และเครื่องตรวจสอบและจำแนกประเภทเสียงแตรด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี