สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม โดยในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การแข่งขันภายนอกและพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง สู่ความเป็นเลิศได้ต่อไปในอนาคตดังนี้

1. ประเภทสาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับปวช.) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เขตมีนบุรี
2. ประเภทสาขาวิชาการตลาด
– ทักษะธุรกิจค้าปลีก (ระดับปวช.) แข่งแบบออนไลน์ ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
– ทักษะเทคนิคการนำเสนอการขาย ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี
3. ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย
– ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
– ขับร้องร้องเพลงลูกทุ่ง

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี