สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม โดยในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การแข่งขันภายนอกและพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง สู่ความเป็นเลิศได้ต่อไปในอนาคตดังนี้

1. ประเภทสาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับปวช.) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เขตมีนบุรี
2. ประเภทสาขาวิชาการตลาด
– ทักษะธุรกิจค้าปลีก (ระดับปวช.) แข่งแบบออนไลน์ ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
– ทักษะเทคนิคการนำเสนอการขาย ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี
3. ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย
– ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
– ขับร้องร้องเพลงลูกทุ่ง

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี