สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลัง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นายรัฐสิทธิ์ ชัยสุวรรณ ผลคะแนนการแข่งขันระดับ"รางวัลเหรียญทอง" และนายวุฒิคุณ จับมณี ผลคะแนนการแข่งขันระดับ"รางวัลเหรียญเงิน" ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า รายวิชาทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช. โดยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี