สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รายวิชาทักษะงานตะไบ ระดับ ปวช.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน รายวิชาทักษะงานตะไบ ระดับ ปวช.

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น.นายพรพิทักษ์ หิมวัลย์ ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาเครื่องกล ได้รับมอบหมายจาก ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการ ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน รายวิชาทักษะงานฝึกฝีมือ (ตะไบ) ระดับ ปวช. โดยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน ได้รับทั้งประสบการณ์ในด้านทักษะฝีมือ การแข่งขันภายนอกร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสถาบันต่าง ๆ ร่วมกันพร้อมกันนี้นักเรียนได้ร่วมสร้างมิตรไมตรีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้อย่างสง่างาม สวยงาม สมดั่งเป็นศิษย์จิตรลดาได้เป็นอย่างดียิ่ง

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี