สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รายวิชาทักษะงานตะไบ ระดับ ปวช.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน รายวิชาทักษะงานตะไบ ระดับ ปวช.

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น.นายพรพิทักษ์ หิมวัลย์ ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาเครื่องกล ได้รับมอบหมายจาก ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการ ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน รายวิชาทักษะงานฝึกฝีมือ (ตะไบ) ระดับ ปวช. โดยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน ได้รับทั้งประสบการณ์ในด้านทักษะฝีมือ การแข่งขันภายนอกร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสถาบันต่าง ๆ ร่วมกันพร้อมกันนี้นักเรียนได้ร่วมสร้างมิตรไมตรีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้อย่างสง่างาม สวยงาม สมดั่งเป็นศิษย์จิตรลดาได้เป็นอย่างดียิ่ง

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี