สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องดนตรีไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ สมชัยดนตรีไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสถาบัน ฯ ให้มีความยั่งยืน

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี