สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หารือความร่วมมือเครือข่ายสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาทและอ่างทอง ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภายหลังการหารือทางวิชาการคณะผู้บริหารสถาบันได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ห้องเรียนสมองกลฝังตัว และศูนย์นวัตกรรม 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี