สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบรับตรง) สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

www.cdti.ac สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้ (รอบรับตรง) 5 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2565  >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เน้นผลิตนักออกแบบด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน การออกแบบจะใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัล ประยุกต์ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลนักศึกษาได้เรียนรู้ ด้านสายงานออกแบบและฝึกมีทักษะการร่วมกับการใช้งานเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมสำหรับงานออกแบบความสามารถสำหรับ อาชีพในอนาคต
 
– DIGITAL INNOVATION DESIGN
  – APPLICATION DESIGN
  – RESPONSIVE WEB DESIGN
  – UI (USER INTERFACE DESIGN)
  – UX (USER EXPERIENCE DESIGN)
  – THAI WISDOM & CULTURE DESIGN
  – HUMAN CENTER DESIGN
  – SERVICE DESIGN
  – MULTIMEDIA DESIGN
  – INFORMATION DESIGN
  – 3D DESIGN
  – GRAPHIC DESIGN

ดูรายละเอียดคลิกเลย >> สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี