สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมการเข้าค่ายและประดับประจำกองประดับแถบสีลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

จิตรลดาวิชาชีพ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายและประดับประจำกองประดับแถบสีลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการพระราชวัง ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ฯ โดย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรหน่วยกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ฝ่ายกิจการ นักเรียน – นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยาย โดยมีลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จำนวนประมาณ 171 คน ในกิจกรรมการเข้าค่ายและประจำกองประดับแถบสี ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเวลา 07.30 – 16.00 น. โดยมีฐานกิจกรรมทางลูกเสือวิสามัญ ดังนี้ 1.สำรวจการแต่งกาย 2.การปฐมพยาบาล 3.เงื่อนเชือก – บุกเบิก 4.สูทกรรม (การก่อไฟ) 5.การกางเต็นท์ 6.ระเบียบแถว 7.กฎและคำปฏิญาณ 8.แผนนที่ – เข็มทิศ ร่วมพิธีประจำกองประดับแถบสี ฟังกฎของลูกเสือ 10 ข้อ ผู้อำนวยการค่ายกล่าวแสดงความยินดีกับลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ มอบเกียรติบัตรหมู่ดีเด่นและปิดกอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

 ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี