สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นักศึกษาเชฟอาหารไทย จิตรลดาวิชาชีพทดลองประกอบธุรกิจอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักศึกษาเชฟอาหารไทย จิตรลดาวิชาชีพทดลองประกอบธุรกิจอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมซื้อบัตรรับประทานอาหาร Full course lunch ภายใต้แนวคิด “อาหารไทยโมเดิร์น ณ ร้านรุ้งข้าว” ในรายวิชาธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารไทย (ครูผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย วงษ์ศรีนาค) วิชาการประกอบอาหารไทยโบราณ (ครูผู้สอน ครูพงค์ภัค เชิงชาญกิจ) และเป็นการสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาเชฟอาหารไทย ร่วมจัดการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ฝึกการทำงานเป็นทีม เสมือนได้ปฏิบัติงานทำธุรกิจด้านอาหารจริง มีรายการอาหารประกอบไปด้วย Welcome Drink สินธุ์กษัยสดใสจิต (น้ำพันซ์โซดา) Appetizer ไตรมิตรพิศวาส (ช่อม่วงแตงโม ปลาแห้ง เมี่ยงคำ) Soup หอมหวนรัญจวนกลิ่นก้อมก้อ (แกงเลียงกุ้งสด) Main Course โพสพคลุกเคล้าเข้าเครื่อง (ข้าวคลุกกะปิ ) Dessert รัตนชาติพิลาสรส (ทับทิมกรอบใส่กะทิ) ในราคาชุดละ 299 บาท ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 จึงจำกัดผู้เข้าร่วมรับประทานอาหาร จึงมีผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารที่ร้าน จำนวน 24 คน และนำกลับไปรับประทาน จำนวน 3 ชุด ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 – 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการร้านปรุงสารพัด อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี