สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักเรียนใหม่!! ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ประเภทวิชา 9 สาขา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2565 (รับตรง)

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาการตลาด
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาช่างยนต์
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3. ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
– สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

———————————————————-

รายละเอียดแต่ละสาขา > https://www.cdti.ac.th/school/โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ/branch
สมัครเรียน > https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี