สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีสื่อมวลชน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 42 ปี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้ารับมอบของที่ระลึก ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี