สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สจด. สุดเจ๋ง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นายณพวิทย์ นาคประดิษฐ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และพนักงาน BMW German Auto สาขาแจ้งวัฒนะ ผ่านการประเมินมาตรฐานเยอรมัน และอยู่ระหว่างการรับรอง DIHK/AHK Certificate มาตรฐานเยอรมัน สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ (สาขางานมอเตอร์ราด) จาก สมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี (DIHK) ที่กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน – ไทย สำหรับสาขามอเตอร์ราด (Motorrad) โดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการรับรองในสาขาดังกล่าว และนายอนิรุทธ์ เกตุเส็ง ศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและพนักงาน BMW German Auto สาขาพัทยา ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานเยอรมัน และอยู่ระหว่างการรับรองใบ DIHK/ AHK Certificate มาตรฐานเยอรมัน สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ (สาขางานรถยนต์ส่วนบุคคล) โดยสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี (DIHK) ที่กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี