สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการปฏิบัติการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมการปฏิบัติการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม การสร้างระบบปฏิบัติหารธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ โดนมีคุณธามม์ ประวัติ  Managing Director, Wow Thai Food Holding  ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรพิเศษ การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการสร้างระบบและเครื่องมือที่จำเป็นต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม SOP Profit Control Sheet Specification Chart และคู่มือต่าง ๆ ภายหลังการอบรมวิทยากรพิเศษเข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี