สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ถวายแจกันดอกไม้วันคล้ายวันประสูติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ถวายแจกันดอกไม้วันคล้ายวันประสูติ

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 5 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าถวายแจกันดอกไม้ และการ์ดถวายพระพร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี