สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​”ร่วมสานฝันโลกสีเขียว ร่วมสร้างบ้านสวยไปด้วยกัน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

"ร่วมสานฝันโลกสีเขียว ร่วมสร้างบ้านสวยไปด้วยกัน"

มนุษยชาติมีโลกเพียงใบเดียว โลกเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต โลกเป็นบ้านของมนุษย์ในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อ "โลกของเราต้องการคุณ มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ" เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างโลกสีเขียวและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย – จีน จึงได้ริเริ่มให้ครูและนักเรียนของวิทยาลัยเข้าร่วมทีมอาสาสมัครสานฝันโลกสีเขียวให้เราร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดทรัพยากรโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ รอบตัวเรา ดังนี้

1. ปลูกฝังความคิดในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ประหยัดอาหารและไม่สิ้นเปลือง
2. ใช้ถุงช้อปปิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถ้วยกระดาษ ตะเกียบไม้และกล่องอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง ลดการสร้างขยะแบบใช้แล้วทิ้ง
3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
4. เห็นคุณค่าทรัพยากรน้ำ ประหยัดน้ำ ลดมลพิษทางน้ำ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง
5. ประหยัดไฟ ปิดไฟเสมอเมื่อไม่ใช้
6. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
7. ปลูกป่า มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปลูกต้นไม้
8. ดูแลและปกป้องสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ ไม่ล่าสัตว์ ไม่กินสัตว์หายาก

การปกป้องโลกคือการปกป้องตัวเรา ให้เราทุกคนร่วมมือกันสร้างบ้านที่สวยงามอุดมไปด้วยท้องฟ้าสีคราม น้ำใส และพื้นที่สีเขียว ร่วม "สานฝันโลกสีเขียว" ไปด้วยกัน

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี