สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนด้านอาหารหวาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนด้านอาหารหวาน

เมื่อระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนด้านอาหารหวาน ณ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยได้เข้าพบนายอำเภอโซ่พิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยวิทยาคมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาตำบลและสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี