สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปิดโครงการเปิดโลกธุรกิจนักศึกษาจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปิดโครงการเปิดโลกธุรกิจนักศึกษาจิตรลดา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการปิดโครงการเปิดโลกธุรกิจนักศึกษาจิตรลดา (ทางระบบออนไลน์) โดยมี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรม สำหรับการดำเนินโครงการวันสุดท้ายนักศึกษาได้ร่วมฝึกการนำเสนอไอเดียธุรกิจ (Pitching) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมในหัวข้อต่างๆ ตลอดทั้งสัปดาห์มาสร้างแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยมี ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช และอาจารย์ปิยะ เฮงมีชัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นคณะกรรมการและพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาแต่ละกลุ่มอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและปรับปรุงแผนธุรกิจของตนเองได้ในอนาคต โดยช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ทางคณาจารย์ได้มีการจัดสรรเวลาให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำกับนักศึกษาที่มีแผนธุรกิจและต้องการนำไปปฏิบัติจริงต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี