สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าถวายพระพรหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ถวายบัตรอวยพร และแจกันดอกไม้ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ปภาภรณ์/ข่าว
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี