สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ศูนย์ Trainning Thai PLC Center

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 ศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ศูนย์ Trainning Thai PLC Center

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. อาจารย์เดชา   ชุมทัพ หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว สาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 9 คน ภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้เข้าพื้นที่ได้รับวัคซีน 2-3 เข็ม และตรวจสารคัดหลั่ง (ATK) เรียบร้อยแล้วทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Training Thai PLC Center บริษัท ไทยแอดวานซ์ เซ็นเตอร์  จำกัด ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนการสอนในสาขาอาชีพของตนได้เป็นอย่างดีต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี