สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียนสาขาเกษตรนวัต ศึกษาดูงานที่ คูโบต้าฟาร์ม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักเรียนสาขาเกษตรนวัต ศึกษาดูงานที่ คูโบต้าฟาร์ม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นักเรียน ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรนวัต จำนวน 11 คน เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยนักเรียนได้รับการฝึกและสอบปฏิบัติการใช้เครื่องกลการเกษตร ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น แทร็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงวงคูโบต้า รถดำนาคูโบต้า รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้าและรถขุดคูโบต้า และศึกษาดูงานในโซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ โซนยางพารา ปาล์มน้ำมัน โซนระบบโครงสร้างพื้นฐานและโซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนการสอนในสาขาอาชีพของตนได้เป็นอย่างดีต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี