สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และกิจกรรม “ค่ายกระชับมิตร” ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และกิจกรรม “ค่ายกระชับมิตร” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีและกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ และผู้ปกครอง พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ แนะนำคณะผู้บริหาร คณะครูและคณะทำงานด้านฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ค่ายกระชับมิตร” รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 604 และอาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมละลายพฤติกรรม, กิจกรรม “ความเป็นจิตรลดา”, กิจกรรม “เรียนรู้มารยาทและการสมาคม” มีทั้งสิ้น 3 ฐาน ประกอบด้วย 1.ฐานมารยาทการแสดงความเคารพ  2.ฐานมารยาทการรับประทานอาหาร 3.ฐานมารยาทการพูด, กิจกรรม “ภาษาสัญจร” มีทั้งสิ้น 3 ฐาน ประกอบด้วย 1 ฐานภาษาญี่ปุ่น 2. ฐานภาษาจีน 3. ฐานภาษาเยอรมัน และการชี้แจงให้นักเรียนเลือกเรียน “ภาษาที่ 3” และกิจกรรม “Smart math with Active Learning” ประกอบด้วย 2 ฐาน 1.ฐานสร้างให้ใหญ่ที่สุด 2. ฐานเกมถุงปริศนา สามารถสร้างความเข้าใจอันดีให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับรู้เรื่องราวของโรงเรียน ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และได้ทำความรู้จักกับครู เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใหม่ได้เป็นอย่างดีต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี