สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง (วุฒิการศึกษา : ระดับ ม.6/ปวช. หรือ เทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

มาแล้วรอบรับตรง #Dek65 ห้ามพลาด‼️
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบรับตรง)
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 17 มิถุนายน 2565 (วุฒิการศึกษา : ระดับ ม.6/ปวช. หรือ เทียบเท่า)

คณะบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
เฟ้นหาคนทำงานรุ่นใหม่ ป้อนธุรกิจอาหาร
– ได้เรียนรู้เจาะลึกด้านอาหาร และบริหารจัดการได้
– ได้เรียนรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการ
– ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริง
– ได้ฝึกงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ

2. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
– ได้เรียนศาสตร์พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ
– ได้เรียนการกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงแนวคิดทางธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ได้
– ได้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
– ได้เรียนเขียนแผนธุรกิจและนำเสนอทางธุรกิจ
– ได้ฝึกในสถานประกอบการในสาขาที่เลือกได้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
– ได้เรียนเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับระบบอาคารอัจฉริยะ
– ได้เรียนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
– ได้เรียนเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ได้เรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมข้อมูล
– ได้เรียนการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานถึงขั้นมืออาชีพ
– ได้เรียนการบริหารและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบ IoT และ ระบบ Cloud ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงออกแบบ

2. หลักสูตร 4 ปี สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
– ได้เรียนการเขียนโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ
– ได้เรียนออกแบบเว็บหรือโมบายแอปพลิเคชัน
– ได้เรียนการวางแผนการตลาดดิจิทัล
– ได้เรียนพัฒนาด้านมัลติมีเดีย 

ดูรายละเอียดหรือสมัครเรียน
https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295, 3296, 3306, 3316
Line @reg.cdti
ทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดูรายละเอียดได้ที่ >>> ทุนการศึกษา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี