สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จากนั้น ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวแนะนำคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะ ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี