สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI จัดฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI จัดฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานในพิธีเปิด และร่วมรับฟังการบรรยายภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ในการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ขึ้น โดยความร่วมมือจาก บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Saijo Denki Training Center จังหวัดนนทบุรี รวม 3 วัน โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 9 คน บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11 คน การไฟฟ้านครหลวง 2 คน และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค กันยง วัฒนา จำกัด 2 คน โดยมีกิจกรรมสรุปความสำคัญได้ดังนี้ รับฟังการบรรยายพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอบข่ายและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิธีการควบคุม ฝึกการให้คะแนน ฝึกปฏิบัติการรายงานผล การตัดสินผลการทดสอบ ฝึกปฏิบัติวัด และประเมินผลการทดสอบ

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EoFXpYuaDdVFqV0pJ3IJB-AB7WB_GDxyyeLv_SrWDTLRmg?e=qLUV86

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี