สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วม Line Official ชื่อ “CD Connect” ของสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาฯ ได้เปิดตัว Line Official ในชื่อ "CD Connect" ให้เป็นศูนย์รวมของครอบครัวจิตรลดา อันได้แก่ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดาทุกสถาบันและทุกรุ่น ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานให้สมาชิก ทั้งข่าวสารจากสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดา การให้สิทธิพิเศษจากร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วม การประกาศรับสมัครงานหรือหางาน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี