สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาจิตรลดาวิชาชีพ รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการอำนวยการ ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และผู้ประสานงาน ฯ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยมีนักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” รวมทั้งสิ้น 4 คน ระดับอาเซี่ยนและนานาชาติ จำนวน 3 คน ได้แก่ 
1. นายณัฐดนัย แก้วเกตุ
2. นายเผดิมยศ แก้วชาญศิลป์
3. นางสาวนิธิกานต์ เปาทุย
และระดับประเทศ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายปราชญ์ บุญประกอบ
นับเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษา และสามารถเผยแพร่ทักษะสมรรถนะวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสังคมสายอาชีพได้เป็นอย่างดีต่อไป      

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี